نتایج مرحله دوم مسابقات احکام منطقه 2َ

حنانه سادات شایق                               پایه ی پنجم                                      رتبه  اول

سحر رحیمی                                     پایه ی چهارم                                    رتبه  سوم

                       

نتایج مسابقات حفظ قرآن

یاسمن درودیان                  پایه ی دوم                       رتبه اول

ثنا طاهری                       پایه ی چهارم                    رتبه اول

حلما طاهری                     پایه ی پنجم                      رتبه اول

نتایج مسابقات قرائت قران 

فاطمه صفر زاده                پایه ی اول                       رتبه سوم

زینب سادات ساداتی فر        پایه ی دوم                        رتبه اول

آلا جبلی                         پایه ی سوم                       رتبه اول

نتایج مسابقات احکام

حنانه سادات شایق             پایه ی پنجم                       رتبه  برتر

سحر رحیمی                   پایه چهارم                        رتبه  برتر

 

 مسابقات

الف) مسابقات ورزشی:

     دانش آموزان تیم­های والیبال و بسکتبال دبستان روشنگر (اعضای تیم: متشکل از پایه های سوم تا ششم) به مسابقات منطقه راه پیدا کردند.

     دانش آموزان تیم والیبال در تاریخ 96/8/23 در مسابقه پیروز شدند و در دور دوم در تاریخ 96/8/30 بازی را واگذار کردند.

     دانش آموزان تیم بسکتبال در تاریخ 96/9/11 در مسابقه شرکت کردند. در دو بازی اوّل مسابقه را بردند و مسابقه ی سوم را واگذار کردند.

ـ مسابقات فرهنگی ـ ادبی:

     دانش آموزان برگزیده ی مشاعره (از پایه ی سوم تا ششم) در مسابقه ی منطقه مورخ 96/9/7 شرکت کردند. نتایج این مسابقه متعاقباً اعلام خواهد شد.

                                                                                    دبستان روشنگر

برای مشاهده جدول اینجا را کلیک کنید