شما دعوتید به بازارچه یادگیری
فیش واریزی خیریه باغچه بان به مدیر ...
امروز چهارشنبه 1 اسفند ماه 97 فیش واریزی مربوط به خیریه دانش آموزان به مبلغ 60400000 ریال به نفع مدرسه باغچه بان به همراه نامه دانش آموزان و cd کلیپ ...
ادامه مطلب...
خیریه دانش آموزان پایه ی ششم
در راستای اهداف مدرسه بهره ور این بار روز چهارشنبه 97/11/17 با دست های کوچک خود ، مرهمی ساختیم بر درد هم نوعان مان و خداوند نیکو کاران رادوست ...
ادامه مطلب...
طراحی اتاق فرار با موضوع پیروزی انقلاب ...
Image result for ‫دهه فجر‬‎
در راستای جشن های پیروزی انقلاب و آشنای با فضای اختناق و مجاهدت های افراد انقلابی گروهی از دانش آموزان پایه ی ششم اتاق فرار را طراحی کردند . معلمی ...
ادامه مطلب...
آموزش اطفاء حریق به همکاران دبستان دوره ...
روز چها رشنبه 97/11/10  نیروهای آتش نشانی  جهت آموزش اطفا ء حریق به همکاران اجرایی ، آموزشی و مهمانداران دبستان دوره 1 و 2 و پیش دبستان در ...
ادامه مطلب...

Image result for ‫دهه فجر‬‎

در راستای جشن های پیروزی انقلاب و آشنای با فضای اختناق و مجاهدت های افراد انقلابی گروهی از دانش آموزان پایه ی ششم اتاق فرار را طراحی کردند .

معلمی انقلابی توسط ساواک دستگیر شده است این خبر به گوش دانش آموزان می رسد و آنها تصمیم می گیرند برای کمک به معلم خانه او که در آن اعلامیه های  امام خمینی و کتب مذهبی وجود دارد را جمع آوری کنند و به دست انقلابیون برسانند . در این راستا معما هایی طرح کردند که با حل آنها دانش آموزان در گروه های 8 نفره می توانند محل اختفای اعلامیه ها را پیدا کنند و همچنین با یافتن کلید درب خروج و طبق قوانین و چک لیست گروه ها ارزشیابی و امتیاز دهی شوند . فرار ازدست ماموران ساواک نیز امتیاز ویژه دارد ،هر راهنمایی از امتیاز دانش آموزان کم و رعایت قوانین دیگر شامل امتیازاتی خواهد شد .

این برنامه این برنامه برای دو گروه از دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم نیز روز سه شنبه 97/11/16 اجرا خواهد شد .