آخرین اخبار مدرسه

برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب به ...
cache/resized/9db3b921655d381121c2a23027d942ab.png
بسمه ­تعالی « برای یک فرد، توفیق عظیمی است که با کتاب، مأنوس و همواره                     ...
ادامه مطلب...
شورای عمومی دبیران با موضوع مهارت ها
cache/resized/9db3b921655d381121c2a23027d942ab.png
بسمه تعالی  برگزاری شورای عمومی دبیران در روز شنبه  19 آبان ماه مصادف با حلول ماه ربیع الاول از ساعت 15 الی 17 استاد برگزار کننده ...
ادامه مطلب...
برنامه برگزاری آزمونهای میان نوبت و ...
cache/resized/9db3b921655d381121c2a23027d942ab.png
شروع آزمون های میان نوبت اول شنبه 26 آبان ماه  ارائه گزارش تحصیلی میان نوبت اول به اولیا دوشنبه 12 آدر ماه  شروع آزمون های نوبت اول ...
ادامه مطلب...
جدول برنامه درسی پایه ششم
جدول برنامه درسی پایه پنجم
جدول برنامه درسی پایه چهارم

شروع آزمون های میان نوبت اول شنبه 26 آبان ماه 

ارائه گزارش تحصیلی میان نوبت اول به اولیا دوشنبه 12 آدر ماه 

شروع آزمون های نوبت اول شنبه 22 دی ماه 

ارائه گزارش تحصیلی نوبت اول به اولیا چهارشنبه 10 بهمن ماه